《ནམ་ཡང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་ཡིན་།永远和你在一起》--བོད་ཀྱི་གླུ་མ་གཏམ藏歌最新说唱送给异地恋 影音放送

《ནམ་ཡང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་ཡིན་།永远和你在一起》–བོད་ཀྱི་གླུ་མ་གཏམ藏歌最新说唱送给异地恋

这是一首JLD团队自己作词藏语歌曲-也是亲身经历的一段爱情故事.--更是一个真实的想法和对纯真爱情的渴望:永远跟你在一起! 2008年初,JLD团体在西藏地下说唱乐这片Hiphop 国度中生根,是本土...
阅读全文